İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Mesajlar - Ferhat

Sayfa: [1]
1
Ben kısaca NLP'yi başarın bilimi ve sanatı olarak tanımlıyorum. NLP'nin bir modelleme süreci olduğundan yola çıkarsak, benim için modellemeden hemen önceki adım temel varsayımlardan biri olan herkesin, ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahip olduğu varsayımı. NLP ile hedefi doğrultusunda sahip olduğu öz kaynaklara bilinçli olarak ulaşabilen ve onları kullanan herkes, başarıya doğru ilerler.

2
Evet, herkesin aynı deneyimlere ve kişilik özelliklerine sahip olmadığı doğru. Ancak deterjanın temizlikte kullanılan malzemelerden biri olması dolayısıyla, genel kitle içinde temizlik duygusunu çağrıştırması kitlesel çapa olarak kullanımına imkan sağlar.
Kişisel çapa; kişiye özel, sadece “O” nun deneyimlediği konularda kullanılabilecek olan çapalar iken kitlesel çapa, ortak bir özelliğe sahip olan belirli bir kitlenin üzerinde duygusal bir etki bırakan uyarıcıdır. Mesela aşık iki kişinin paylaştığı özel bir şarkı, ikisi için de kişisel çapa olarak kullanılabilir, ancak kitle üzerinde önemli bir etki bırakmak için kitlesel bir uyarıcı kullanmak yerinde olur; mobil iletişim sağlayıcılarının reklamlarında “özlem” duygusunu tetiklemeleri ve reklamın sonucunda “özlemi bitiren” olmaları, boşuna değildir.

3
Kişilerin duygu dünyasına etki eden ses, koku, görsel ya da dokunsal tüm uyarıcıları çapa olarak kullanabiliriz; uyarıcının çapa olarak nitelendirilebilmesi için kişide duygusal bir çağrışım yapması gerekli ve yeterlidir, çünkü beyin duygu ile öğrenir. Örneğin, deterjan kokuları genellikle ferahlık duygusunu, temizlik olgusunu çağrıştırırlar.

4
NLP ve İş Hayatı... / Ynt: Nasýl?
« : 27 Şubat , 2013 »
Deneyimleri duyularýmýz aracýlýðý ile kazanýrýz. Görme, duyma, koklama, dokunma, tatma duyularý deneyimlerimizin temsilinde kullandýðýmýz araçlardýr. NLP literatüründe VAKOG ile kýsaltýlmýþtýr.
V Visual-Görsel
A Auditory-Ýþitsel
K Kinesthetic-Dokunsal
O Olafactory-Kokusal
G Gustatory-Tatsal

5
NLP ve İş Hayatı... / Ynt: Nası?
« : 07 Şubat , 2013 »
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, karşımızdaki ile konuşurken en az etkili olan şey içerik; etki oranı sadece %7. Ses tonumuz %38 ve beden dilimiz %55 oranında etkiliymiş. Bu durumda aslında ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz önemli diyebiliriz. Bu durumda iletişimi birkaç adım ile daha kolay sağlayabiliriz. Karşımızdaki kişinin bedensel duruşu, jest ve mimikleri, nefes alma şekli gibi genel fizyolojisine uyum sağlarken(Mirroring), konuşma şekli, konuşma hızı, kullandığı kelimeler gibi sözlü iletişim kanalları ile ona ayak uydurarak(Pacing) güven-uyum ilişkisi sağlayabilir(Rapport) ve karşımızdaki kişiyi yönlendirebiliriz(Leading). Burada kişinin temsil sistemlerini gözlemlemenin önemi ortaya çıkıyor...

6
Her çalışmanın kendine özgü dinamikleri vardır, konular birbirine yakın olabilse de, kişiler birbirinden bağımsızdır. Bu yüzden “konuya göre” olduğu kadar “kişiye göre” yöntem ve araç seçmek de önemlidir. Ne istediğini bilen kişiler için hedef davranış çalışmasında "Walt Disney Tekniği" faydalı olabilirken, hedef davranışa ulaşmakta zorlanan bir diğer bir kişide "6 Steps Reframing Yöntemi" etkili olabilir.

7
Olumsuz çapa eritme çalışması sırasında tüm kaynakların olduğu “tek bir olay” da yeterli olabilir diye düşünüyorum, ne dersiniz?

8
Benim bu soruya cevabım şöyle olurdu:
Insanın bilgiyi depoladığı yer beyindir ve "Beyin, duygu ile öğrenir." Ulaşılmak istenen hedefe giden yolda kullanılan duygu, çalışmanın merkezidir ve hedef davranış, uygun duygu durumu ile sağlanır.

9
Boş Sandalye ve Algısal Pozisyonlar birbirine çok benzer teknikler, ayırımı nasıl yapmalı acaba?

10
NLP ve Sağlık... / Ynt: Baş ağrısı :(
« : 02 Şubat , 2013 »
Bununla ilgili NLP'de çok hızlı durum değişikliğini sağlayan bir yöntem var. Doğru kullanıldığında çok işe yarar.
Şimdi arkana yaslan, ve baş ağrısını düşün. Ağrının olduğu yere odaklan... Ağrı, eğer somut bir nesne olsaydı, neye benzerdi, büyüklüğü ne kadar olurdu, ya rengi? Sıcak mı yoksa soğuk mu? Bu ağrının herhangi bir sesi ya da titreşimi var mı? Hafif mi, ağır mı? Şimdi ağrının kendisine odaklan... Rengini değiştir, sıcaklığını da... ve nefesine odaklan... Nefes aldıkça onu saydam hale getir, hafiflet ve O'nu küçültmeye başla... Istersen yayabilirsin de. Şimdi, bulut gibi dağıtıp uzaklaştırabilirsin. Artık seninle değil...

Sayfa: [1]