NLP Forum Türkiye

Hayatın içinde NLP => NLP ve İş Hayatı... => : Aiþe 07 February , 2013

: Nasıl?
: Aiþe 07 February , 2013
İş yerinde yeni bir yapılanma oldu, bu yapılanma ile birlikte yeni personel geldi. Benim sorunum bu yeni personelin beni dinlememesi; bir türlü anlaşmaya varamıyoruz, bu konuda ne yapabilirim?
: Ynt: Nası?
: Ferhat 07 February , 2013
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, karşımızdaki ile konuşurken en az etkili olan şey içerik; etki oranı sadece %7. Ses tonumuz %38 ve beden dilimiz %55 oranında etkiliymiş. Bu durumda aslında ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz önemli diyebiliriz. Bu durumda iletişimi birkaç adım ile daha kolay sağlayabiliriz. Karşımızdaki kişinin bedensel duruşu, jest ve mimikleri, nefes alma şekli gibi genel fizyolojisine uyum sağlarken(Mirroring), konuşma şekli, konuşma hızı, kullandığı kelimeler gibi sözlü iletişim kanalları ile ona ayak uydurarak(Pacing) güven-uyum ilişkisi sağlayabilir(Rapport) ve karşımızdaki kişiyi yönlendirebiliriz(Leading). Burada kişinin temsil sistemlerini gözlemlemenin önemi ortaya çıkıyor...
: Ynt: Nasıl?
: tuba 07 February , 2013
Peki temsil sistemleri ne demek?
: Ynt: Nasýl?
: Ferhat 27 February , 2013
Deneyimleri duyularýmýz aracýlýðý ile kazanýrýz. Görme, duyma, koklama, dokunma, tatma duyularý deneyimlerimizin temsilinde kullandýðýmýz araçlardýr. NLP literatüründe VAKOG ile kýsaltýlmýþtýr.
V Visual-Görsel
A Auditory-Ýþitsel
K Kinesthetic-Dokunsal
O Olafactory-Kokusal
G Gustatory-Tatsal
: Ynt: Nasýl?
: tuba 27 February , 2013
Bu durumda ben bu kiþinin temsil sistemini nasýl öðrenebilirim?
: Ynt: Nasıl?
: meral 27 February , 2013
Basit olarak, göz erişim ipuçları ile kişinin düşünme süreci hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Konuşurken farkında olmadan gözlerimizi kullandığımız temsil sistemine göre hareket ettiririz. Görsel düşünme sürecinde genellikle yukarı, işitsel süreçte öteye-yana, dokunsal süreçte aşağı bakarız. Sağ taraf kurgulanan, sol taraf hatırlanan düşünceler için baktığımız yöndür. Bu genellemenin, sağlaklar için yapıldığını, solaklar için genellemenin tersinin geçerli olduğunu belirtmeliyim.
Karşımızdaki kişinin temsil sistemini bilmek, onunla uyum içinde iletişim kurabilmek için faydalıdır, görsel temsil sistemini ağırlıklı kullanan birini kinestetik uyarıcıları ile etkileyemezsiniz; onun için önemli olan görsel öğelerdir. Muhatabımız ile etkili iletişim için tercihli temsil sistemi kullanabileceğimiz önemli bir araçtır. Tercihli temsil sisteminin üç önemli belirtisi, kişinin konuşma hızı, kullandığı kelimeler ve göz erişim ipuçlarıdır. Konuşma hızının yüksek olması görselliğe, orta hız işitselliğe, çok yavaş hız ise kinestetik olmaya işaret eder. Yutulan, atlanan sesler, kelimelerin görsel imajlar içermesi, görsel tercihli sistemi akla getirir. Tane tane ve ahenkli konuşan, işitsel kelimelerin ağırlıklı olduğu bir konuşma işitsel tercihli sistemin, kalın ses perdesi ve sözcükler arası durakların fazla olması kinestetik tercihli sistemin göstergeleridir.