NLP Forum Türkiye

NLP - Uygulaıcı Seviyesi (NLP Practitioner) => NLP Practitioner - Teknik bilgi ve tecrübe paylaşımı... => : ipek 06 February , 2013

: Associated-Disassociated
: ipek 06 February , 2013
Associated, Disassociated hallerinden hangisini nerede kullanmak daha iyi olur, bu ayrımı nasıl yapabiliriz?
: Ynt: Associated-Disassociated
: meral 06 February , 2013
NLP’deki algısal perspektiflerin her ikisinin de göreceli olarak daha yararlı olacağı durumlar vardır, bu yüzden her iki perspektiften birinin seçimi, yapılacak çalışmanın niteliğine göre değişir.
Associated halinde, kişi, yaşanan olayın içindedir, deneyimi kendi bedeninde yaşamakta, etrafı kendi gözleri ile görmektedir; hedef davranışa ulaşmanın, duygu durumunun daha yoğun olarak yaşanması ile daha kolay olabileceği hallerde, olumlu davranış hedefinde “Associated” perspektifi kullanılır. Olumsuz davranışı bırakmanın söz konusu olduğu hallerde, söz gelimi korkularda “Dissassociated” perspektifinin kullanılması tavsiye edilir. Danışanın deneyimi kendi bedeninin dışında, belli bir içsel mesafede yaşaması, olaya dışarıdan bakan kişi olması bu durumda daha yararlı olabilir.